szkolenia

Przeprowadzamy dedykowane szkolenia oparte na materiałach własnych oraz przygotowanych specjalnie na potrzeby klienta, na jego danych.


Nasze szkolenia charakteryzują się ścisłym połączeniem praktyki z teorią, a ćwiczenia wykonywane w czasie szkoleń w maksymalny sposób oddają rzeczywiste warunki i sytuacje.


Dzięki doświadczeniu w wielu obszarach wszystkie tematy omawiane są z różnych perspektyw, kładziemy duży nacisk na wykazanie wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi obszarami i działaniami w firmie.


Obszary w których realizujemy szkolenia:

  • Podstawy logistyki
  • Zapasy
  • Zakupy i zaopatrzenie
  • Magazyny i logistyka wewnętrzna
  • Transport
  • Organizacja produkcji
  • LEAN i 5S
  • Inwentaryzacja

Zakres i czas trwania szkolenia jest zawsze indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta.


PASIAK

statystyka