doradztwo

Realizujemy projekty doradcze z zakresu logistyki, wspieramy firmy szukające oszczędności i optymalizacji działań. Pomagamy osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszym zaangażowaniu zasobów.


Wiemy, że możemy pomóc w znalezieniu oszczędności w działaniach firmy dotyczących logistyki i produkcji.


Zależy nam na wspólnym osiągnięciu korzyści - dzielimy się z naszymi Klientami wiedzą i osiągniętymi przez nich korzyściami.


Wybrane działania w zakresie doradztwa:

  • Przeprowadzenie audytu i analiza danych dostarczonych przez Klienta
  • Opracowanie wytycznych dotyczących dalszej współpracy i działań usprawniających
  • Prace projektowe w wybranych obszarach
  • Nadzór autorski w czasie wdrożenia opracowanych rozwiązań
  • Wsparcie merytoryczne w czasie projektu i po jego zakończeniu
  • Dalsza współpraca przy "dostrojeniu" wdrożonych rozwiązańPASIAK

statystyka